DISKOGRAFIE

JIŘÍ HODINA, AUTORSKÉ PROJEKTY:

 

Českomoravská hudební společnost
Dověcnosti (1991)
http://www.cechomor.cz/diskografie/?a=44

 

Marcipán
Kolik cukru, tolik mandlí (2001)
www.arta.cz/index.php?p=shop_item&id=F10110&site=default

 

Marcipán
Polajko! (2003)
Nominace na cenu Akademie populární hudby Anděl 2003.
www.supraphonline.cz/album/2189-polajko

 

Schola Benedicta
Václav II (2008)
Hudba v českých zemích na konci 13. století
www.arta.cz/index.php?p=shop_item&id=F10160

 

Loutky v nemocnici
Dobrá medicína (2015)
www.indies.eu/alba/2565/dobra-medicina/

 

Loutky v nemocnici
Pohádková medicína II (2017)
www.indies.eu/alba/3723/pohadkova-medicina-2/

 

JIŘÍ HODINA, INTERPRETAČNÍ ZAKÁZKY:

 

Choeur Grégorien de Paris
Toussaint Requiem (1993)
Mše a officium na svátek Všech svatých, liturgie za zemřelé
www.choeur-gregorien-de-paris.asso.fr/discographieframe.html

 

Choeur Grégorien de Paris
Job (1995)
Cisterciácký kompletář v klášteře Fontfroide
www.choeur-gregorien-de-paris.asso.fr/discographieframe.html

 

Schola Gregoriana Pragensis
Bohemorum sancti (1995)
Čeští světci v nebeském Jeruzalémě
www.gregoriana.cz/cs/nahravka/bohemorum-sancti-cesti-svetci-v-nebeskem-jeruzaleme

 

Schola Gregoriana Pragensis
Rosa mystica (1996)
Mariánská úcta ve středověkých Čechách
www.gregoriana.cz/cs/nahravka/rosa-mystica-marianska-ucta-ve-stredovekych-cechach

 

Schola Gregoriana Pragensis
Anno Domini 997 (1997)
Tisíc let úcty ke svatému Vojtěchu.
www.gregoriana.cz/cs/nahravka/anno-domini-997-tisic-let-ucty-ke-svatemu-vojtechu

 

Schola Gregoriana Pragensis
Liturgický rok (1998)
Hudební rozmanitost a bohatství gregoriánského zpěvu v rámci jednotlivých liturgických období.
www.gregoriana.cz/cs/nahravka/liturgicky-rok

 

Schola Gregoriana Pragensis
Antica e moderna (1998)
Gregoriánský chorál ke svátku Posvěcení chrámu a Suita liturgica Petra Ebena pro jednohlasý sbor a varhany
(Společně s Petrem Ebenem – varhany)
www.gregoriana.cz/cs/nahravka/antica-e-moderna-0

 

Schola Gregoriana Pragensis
Codex Franus (1999)
Repertorium českých utrakvistů dle významného pramene z počátku 16. století
www.gregoriana.cz/cs/nahravka/codex-franus

 

Schola Gregoriana Pragensis
Adoratio Crucis (2000)
Téma Kříže v repertoáru Svatého týdne, část officia svátku Povýšení Svatého Kříže
(Společně s Českým chlapeckým sborem Boni Pueri)
www.supraphonline.cz/album/982-adoratio-crucis

 

Schola Gregoriana Pragensis
Ach, homo fragilis (2002)
Duchovní lyrika v pozdně středověkých Čechách
www.supraphonline.cz/album/985-ach-homo-fragilis

 

Kvinterna
Flos florum (2002)
Hudba v Českém království XIV. století
www.arta.cz/index.php?p=f10115cz

 

Gontrassek
Abychme hodně pamatovali (2013)
Zpěvy husitských Čech
www.studio-chorus.cz/vydavatelstvi/realizace